Duurzame grondstoffen & energie

De Boer SPS is specialist in het ontwikkelen van duurzame energie concepten op basis van bestaande en nieuwe technologie. Willen we de gestelde doelen van CO2 uitstoot behalen, dan zullen we de komende jaren veel moeten investeren in alternatieve vormen van energie opwekking & opslag en productie van duurzame grondstoffen voor de chemie en voedingsmiddelen.

De Boer SPS volgt de ontwikkeling van grootschalige energieopslag (batterijen, waterstof, andere energiedragers) en productie van groene grond- en brandstoffen op de voet. Daarnaast zijn we actief op het gebied van projectontwikkeling voor de opwekking van duurzame energie. Wij zijn ervan overtuigd dat waterstof een belangrijke schakel zal zijn in de overgang naar een steeds schonere industrie en dat dit de komende jaren tot vele investeringen zal leiden. Hierbij denken wij aan:

Onze overtuiging is dat we dat niet alleen kunnen. De Boer SPS is graag betrokken (in welke rol dan ook) om mee te denken en te ontwikkelen met als doel een steeds schonere omgeving en industrie. De rol die wij kunnen vervullen zijn: