Bio methanol

In 2008 is een nieuw proces ontwikkeld om op basis van glycerine (bijproduct bij de productie van o.a. biodiesel) methanol te kunnen maken. Traditioneel wordt methanol geproduceerd uit aardgas. Het bleek mogelijk te zijn om een deel van deze grondstof in de bestaande plant te vervangen door glycerine. Voor dit project is eerst een pilot installatie ontwikkeld met een beperkte capaciteit. Hiermee is de werking van het proces aangetoond en is vervolgens de gehele plant omgebouwd om op aardgas en glycerine als grondstof te kunnen produceren. Het project omvatte o.a.:

  • Ontwerp en realisatie van de pilot plant
  • Ontwerp en realisatie van de full scale installatie inclusief glycerine zuivering, uitbreiding utilities, bouw speciale reactor, tankopslag etc.