Olieopslag terminal

Ontwikkeling en project management van een nieuwe opslagterminal in Eemshaven (periode 2010 – 2012).

  • Aanbesteding en project management voor de bouw van deze terminal
  • Detail ontwerp in nauwe samenwerking met de EPC contractor
  • Project- en constructiemanagement tijdens de bouwfase
  • Assistentie bij het opstellen van het veiligheidsrapport VR (BRZO bedrijf)
  • Stakeholdermanagement (intern, financiering, omgeving, vergunningverleners etc.)